2

 

 

 

 Onderhoud zwembad zie webpagina

 

Hoe onderhoud ik het zwembad en  wat te doen in de winter.

Zie hiervoor de onderhoud instructies op onze download pagina

Nooit teveel chloor voor langere tijd  toevoegen aan het zwembadwater dit kan de folie beschadigen. Bij het gebruik van chloor shock om het zwembad water weer helder te krijgen moet men wachten totdat het zwembadwater weer een normale chloor waarde heeft alvorens de winter (afdekking) te plaatsen.

Bouwbegeleiding tijdens zelfbouw

Klanten mogen ons altijd bellen of mailen voor vragen tijdens de bouw (tijdens onze vakantie niet mogelijk) zie onze uitgebreide bouw instructies download pagina  

Levertijd zwembaden:

Levertijd van staalwanden is gemiddeld tussen 5 a 14 dagen. Rechthoek zwembaden levertijd gemiddeld tussen 5 a 14 dagen

Randstenen 1 a 3 weken, randstenen op maat gemaakt in wit of grijs levering 3 a 5 weken. Natuursteen 1 a 2 weken. Zwembad materialen zijn normaal allemaal voorradig en worden direct uitgeleverd 1 a 3 dagen. Afhankelijk van product.

Aquascenic:

Wat is de beste instelling voor de Cu/Ag.
CU/AG gewoon op 20 of 30 zetten. Alleen als er in de zomer het zwembad mistig water of vuiler wordt doordat er veel mensen in hebben gezeten kan je deze voor 1 a 2 dagen hoog zetten en vervolgens terug zetten. Ons advies is  20.
 
De koper met zilver staafjes aansluiten  blauwe en rode hoe om.
De aansluiting blauw of rood maakt niet uit.
 
Wat is de functie cover op de Aquascenic.
Cover is alleen als je een lamellen afdekking of andere afdekking erop hebt liggen. Er wordt dan 50% minder geproduceerd. Met Rx elektrode stopt de Aquascenic zo wie zo met produceren als de waarde is bereikt. 
RX instellen in de winter op 400 a 500 is prima. In de zomer op 680 a 700

Wat is de optie conductiviteit module.
Conductiviteit control is om te controleren of er 1 ppm zout in het water zit. 
Uitsluitend op maat bij bestelling achteraf niet mogelijk om in te bouwen. 
Je kan teststripjes krijgen voor de ppm van het zout te controleren.
Aan de percentage van de productie kan je eveneens zien  of er genoeg zout in het water zit. 
Als het water boven de 15 graden is en de productie is minder dan 100% mag er nog wat zout in tot de 100% is gehaald. Hoe  warmer het water  wordt de geleiding ook groter.  Wij adviseren het zwembad niet hoger dan 28 graden te brengen voor een correcte meting en dosering.
Technische helpdesk Aquascenic:
Tel: 0034934311900

 

Producten retourneren:

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze

termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover

dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij

van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde

toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking

aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de

door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. zwembaden en toebehoren die reeds in gebruik zijn genomen worden niet teruggenomen.

d. Zwembaden of toebehoren die op maat zijn vervaardigd op aanvraag van klant. 

    Bijvoorbeeld Polyester zwembaden op kleur of afwijkende maten speciaal vervaardigd.

e. Speciale aanbiedingen uit onze koopjes hoek.

e: Randstenen in wit en grijs voor worden opmaat gemaakt. Deze kunnen niet teruggenomen worden.

d: Materialen speciaal op maat vervaardigd, zoals bijvoorbeeld Aquascenic en zoutelectrolyse systemen voor grote zwembaden of openbare zwembaden of dergelijk extra aanpassingen.

Bij retourneren dient u ons op de hoogte stellen rede van teruggave, u ontvangt dan een retour nummer en retour formulier.

U kunt ons hiervoor mailen.

mail retour zending (klik hier)

Product dient in orginele ongebruikt onbeschadigde verpakking teruggestuurd te worden, bij ontvangst wordt het product door Aquasilver beoordeeld, indien alles orgineel verpakt en ongebruikt is wordt aanschaf bedrag teruggestort op uw vermelde rekenening nummer. Leveringskosten worden niet terugbetaald.

LETOP Verpak het product degelijk dit in verband met eventuele schade door transport bedrijven. Eventuele schade bij retour zending is voor rekening van de klant , verzend daarom verzekerd.

Mijn electrode PH of Redox krijg ik niet gecallibreerd?

Bij het gebruik van een controller (electrode Redox) mag er vrijwel geen stabilisator in het water zitten, indien het zwembad met chloorblokken of granulaat  is gebruikt moet het zwemwater vervangen worden.

Electrode's (sonde) ph en redox mogen nooit droog komen te staan, in winter afkoppelen en in bewaar vloeistof overwinteren/bewaren. 

Indien de electrode te lange tijd droog heeft gestaan gaan deze kapot en moet deze vervangen worden. Zorg dat er tijdens de zwem periode altijd water in leiding staat. Op de electrode's zit geen garantie. Electrodes zijn getest voor uitlevering.

Randstenen plaatsen

Bij het plaatsen van de randstenen voor ovale zwembaden begint men met de eerste gebogen randsteen in het midden van de ronding te plaatsen. Hierna worden links en rechts de volgende stenen aangelegd, indien nodig iets slijpen als de radius niet voldoende is. De randstenen mogen 1 a 1,5cm oversteken over de blauwe rand. De randstenen worden gelijmd met vorstvrije en flexibele tegellijm. Niet met cement want dit zal na 1 a 2 jaar los raken door de vors

Levering buiten de EU.

Klanten buiten de EU. Bij bestelling wordt wel de btw wel na gefactureerd en deze krijgt u van Aquasilver terug gestort mits alle documenten aangeleverd worden zoals vereist door de Nederlandse belastingdienst.

Klanten met een buitenlands buiten Ip. adres zien prijzen vaker ex. btw.  Kijk in het winkelmandje of de btw erbij geteld wordt of niet.

Ik heb een lekkage hoe kan ik deze vinden?

U kan het water laten zakken, als het water stopt met zakken zal daar hoog waarschijnlijk het lek zitten. Dit kan zijn bij de skimmer, inspuiters, verlichting. Oorzaak is vaak bij oude zwembad dat de kit of dichting verweerd zijn en daardoor gaan lekken.  Verwijder het onderdeel (frontje) en kit deze af met Adheseal onderwater kit.  Indien u de lekkage niet kan vinden in het zwembad of leidingen kan u zich wenden tot www.lekinzwembad.com, dit bedrijf is gespecialiseerd in het opsporen van lekkage.

Heeft u vragen mail of bel ons, wij helpen u graag.